<div align="center"> <h1>Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej</h1> <h3>Strona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej</h3> <p>szkoła, szkola, technikum, liceum, szkoła ponadgimnazjalna, szkola ponadgimnazjalna, edukacja, szkolnictwo, markowa,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsp5.neostrada.pl" rel="nofollow">http://www.zsp5.neostrada.pl</a></p> </div>